ตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 r

ตารางอบรม ประจำปี 2565
มิถุนายน 2565
 
ไม่มีการอบรม
 
   

กรกฎาคม 2565
ไม่มีการอบรม

สิงหาคม 2565
กำลังจัดทำตาราง
 

กันยายน 2565
 
กำลังจัดทำตาราง

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map


EDIUS 10.x Update

อัปเดตจาก v10.x ไปเป็น v10.32.8750

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_Setup-10.32.8750.exe
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS_10.32.8750_Release_Notes.pdf

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ EDIUSX.zip (Combo pack ของ EDIUS v10.30.8291 ประกอบด้วย Program, Bonus pack, Release Note, Manual, และ Background ขนาด 3.5GB)

* ย้ำอีกครั้ง EDIUS X หรือ EDIUS 10 ไม่สนับสนุน Windows 7

-----------------------------------------------------------------------

อัปเดตจาก v10.x ไปเป็น v10.30.8291

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_Setup-10.30.8291.exe
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS_10.30.8291_Release_Notes.pdf

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ EDIUSX.zip (Combo pack ของ EDIUS v10.30.8291 ประกอบด้วย Program, Bonus pack, Release Note, Manual, และ Background ขนาด 3.5GB)

* ย้ำอีกครั้ง EDIUS X หรือ EDIUS 10 ไม่สนับสนุน Windows 7

-----------------------------------------------------------------------

อัปเดตจาก v10.x ไปเป็น v10.20.7821

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_Setup-10.20.7821.exe
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS_10.20.7620_Release_Notes.pdf

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ EDIUSX.zip (Combo pack ของ EDIUS v10.20.7821 ประกอบด้วย Program, Bonus pack, Release Note, Manual, และ Background ขนาด 3.5GB)

* ย้ำอีกครั้ง EDIUS X หรือ EDIUS 10 ไม่สนับสนุน Windows 7

-----------------------------------------------------------------------

อัปเดตจาก v10.x ไปเป็น v10.20.7620

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_Setup-10.20.7620.exe
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS_10.20.7620_Release_Notes.pdf

* ย้ำอีกครั้ง EDIUS X หรือ EDIUS 10 ไม่สนับสนุน Windows 7

-----------------------------------------------------------------------

อัปเดตจาก v10.x ไปเป็น v10.10.7266

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_Setup-10.10.7266.exe
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS_10.10.7266_Release_Notes.pdf

-----------------------------------------------------------------------

อัปเดตจาก v10.x ไปเป็น v10.10.6828

ใช้ได้กับ Windows 10 64 bit version 1903 หรือใหม่กว่า เท่านั้น

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • STORM 3G: 3G-SDI I/O + HDMI output + RS-422 control
 • STORM Pro: HD-SDI I/O + HDMI output
 • STORM Pro Bay: HD-SDI I/O + HDMI output + Analogue

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 5, KONA 1 (Capture and Preview)
 • KONA 4, KONA 3G, KONA Lhi, Io 4K Plus, Io 4K (Preview only)

Blackmagic Design

 • All Decklink, Intensity and UltraStudio products.

Note:

EDIUS X Pro allows I/O output in up to 4K 30p.
EDIUS X Workgroup allows I/O output in up to 4K 60p and 4K downscaling of 8K.

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_Setup-10.10.6828.exe
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS_10.10.6828_Release_Notes.pdf

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS-10.10.6765-Release-Notes.pdf
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS-10.00.6653-Release-Notes.pdf
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดต EDIUS-10.00.6571-Release-Notes.pdf

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับ EDIUS X ฟรี

VST2 Audio Plug-in

- Compress EDIUS Edition
- DeNoise EDIUS Edition
- DeVerberate EDIUS Edition
- Limit EDIUS Edition

NewBlue TitlerPro 7 Plug-in for EDIUS X with OFX Plug-in Bridge

proDAD VitaScene V4 EDIUS Edition

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • นำไฟล์ EDIUS_Setup-10.10.6828.exe ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS 10.x update โดยการรันไฟล์ EDIUS_Setup-10.10.6828.exe ที่ดาวน์โหลดมา

กรณีที่ Windows Defender SmartScreen ขัดขวางไม่ให้โปรแกรมติดตั้งทำงาน ให้แก้ปัญหาตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิกขวาโปรแกรมที่จะติดตั้ง (EDIUS_Setup-xx) แล้วเลือก Properties
 • เปิดแท็บ Digital Signatures ต้องเห็นว่าไฟล์นั้นมีลายเซ็นต์ดิจิทัลของ GRASS VALLEY K.K
 • เปิดแท็บ General แล้วไปกาที่ช่อง [Unlock]
 • คลิกปุ่ม [Apply] ตามด้วยปุ่ม [OK]
 • รันโปรแกรมที่จะติดตั้งใหม่อีกครั้ง
 • คุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชัน 10.10.6828

  • EDIUS
   • รายละเอียดตามเอกสารกำกับการอัปเดตตามลิงค์ด้านบน

  • Mync
   • รายละเอียดตามเอกสารกำกับการอัปเดตตามลิงค์ด้านบน