ตารางอบรม ประจำปี 2566
กันยายน 2566
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2566
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2566
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2566
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 


STORM Mobile

STORM Mobile ---> 53,800.-
Break-out-box unit + PCIe card + EDIUS Pro 7.5
 
More>>


HD Spark

HD Spark ---> 29,800.-
HDMI, Analog Audio Output + EDIUS Pro 6.5

HD Spark Pro ---> 35,800.-
HD-SDI, AES and Analog Audio Output + EDIUS Pro 7.5

 
More>>

Storm 3G

Storm 3G ---> 75,800.-
3G SDI In/Out, Mini HDMI Out, RS-422 + EDIUS Pro 7.5

 
More>>

ACEDVio

ACEDVio ---> 14,500.-
PCI card with Composite, S-Video, Analog Audio I/O + EDIUS Neo 3

 
More>>


G1/G2/G3

ADVC G1 ---> 39,800.-
Any Analog + HDMI in -> SD/HD-SDI (3G) Out

ADVC G2 ---> 34,500.-
SD/HD-SDI (3G) + HDMI in -> Any analog + HDMI Out

ADVC G3 ---> 34,500.-
SD/HD-SDI (3G) In -> 3D HDMI Out

 
More>>


ADVC-110

 

ADVC 110 ---> 15,900.-
Composite, S-Video, Audio <---> DV Converter

 
More>>


EDIUS Pro 7.5


EDIUS Pro 7.5 ---> 23,800.-

Multi-format, Real-time, Stereoscopic 3D Editing Software
 
More>>


EDIUS Neo 3
.5

EDIUS Neo 3.5 ---> 7,500.-
Entry Level Real-time Multi-format Editing Software
 
More>>

Procoder 3.0

Procode 3 ---> 16,500.-
Media Conversion Software

 
More>>
PHASE 88 ---> Call
 
More>>
PHASE 88 Rack ---> Call
 
 
More>>