ตารางอบรม ประจำปี 2559
มกราคม 2559
11-13
Standard Non-Linear Editing
18-19
EDIUS 8 Video Editing
25-27
Disc Premstering (DVD/BD)

กุมภาพันธ์ 2559
8-9
EDIUS 8 Video Editing
15-17
Adobe Premiere CS6
22-24
Disc Premstering (DVD/BD)

มีนาคม 2559
7-8
EDIUS 8 Video Editing
14-16
Standard Non-Linear Editing
21-23
Disc Premstering (DVD/BD)
28-30
Requested Class

เมษายน 2559
4-5
EDIUS 8 Video Editing
18-20
Standard Non-Linear Editing
25-27
Disc Premstering (DVD/BD)

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map
: lofty-team@hotmai.com