ตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 r

ตารางอบรม ประจำปี 2565
มิถุนายน 2565
 
ไม่มีการอบรม
 
   

กรกฎาคม 2565
ไม่มีการอบรม

สิงหาคม 2565
กำลังจัดทำตาราง
 

กันยายน 2565
 
กำลังจัดทำตาราง

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map


EDIUS 6.5x Update

อัปเดตจาก v6.5x ไปเป็น v6.55

ใช้ได้กับ Windows 7 / Windows 8 (64-bit)

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6.5 อยู่แล้วเท่านั้น นั่นคือท่านจะต้องลง EDIUS 6.5 เสียก่อน โดยท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6.5 ต้นฉบับและทำการ Acivated ซอฟต์แวร์ก่อนจึงทำการอัปเดตได้

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series
 • EDIUS SP Series
 • Blackmagic Design Intensity Pro (ใช้ได้เฉพาะการจับวิดีโอ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.55
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.55

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.5 ติดตั้งและ Activated ไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS_6.55_0451_Updater.exe ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ EDIUS_6.55_Updater.exe ที่ดาวน์โหลดมาในไดเร็กทอรีดังกล่าว

สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.54)

 • File exporter cannot preserve disabling of some options
 • Incorrect video is printed when exporting to XDCAM files
 • ProTools fails to import an AAF file that is generated by EDIUS
 • Burned Blu-ray Disc cannot play audio
 • The EDIUS graphical user interface displays an incorrect drop shadow
 • EDIUS reads MXF index files too many times
 • EDIUS accesses XDCAM media unnecessarily
 • Exported video cannot be loaded onto JVC memory camera
 • Audio clip is displayed with cross hatch in the timeline
 • Batch capture does not work across "12:00:00;00" time code
 • Clip name is not displayed properly in the preview window

 

อัปเดตจาก v6.5x ไปเป็น v6.54 (b417)

ใช้ได้กับ Windows 7 / Windows 8 (64-bit)

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6.5 อยู่แล้วเท่านั้น นั่นคือท่านจะต้องลง EDIUS 6.5 เสียก่อน โดยท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6.5 ต้นฉบับและทำการ Acivated ซอฟต์แวร์ก่อนจึงทำการอัปเดตได้

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series
 • EDIUS SP Series
 • Blackmagic Design Intensity Pro (ใช้ได้เฉพาะการจับวิดีโอ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.54
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.54

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.5 ติดตั้งและ Activated ไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS65UPD_v654b417.zip ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ระเบิดไฟล์ดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีใด ๆ เช่น C:\DLFiles
 • ถ้าไม่มี QuickTime 7.1.4 ติดตั้งอยู่ในระบบให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Apple มาติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ EDIUS_6.54_Updater.exe ที่ได้จากการระเบิดไฟล์ในไดเร็กทอรีดังกล่าว

สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.53)

 • Direct clip loading from XDCAM professional disc or SxS memory card in XDCAM Station deck (the deck has to be updated to XDS ver. 2.3 and connected to the EDIUS client via CIFS).
 • QoS configuration option** available to set maximum bandwidth in disc access.
  ** QoS option only works when reading files from K2 storage. Both writing to K2 and other drive not considered.
 • SNFS configuration option*** available to set the maximum bandwidth on reading a file.
  *** SNFS option only works when reading files from K2 storage. Both writing to K2 and other drive not considered.

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.53)

 • When EDIUS attempts to read in and display b-frames from within AVCHD files, a broken image is displayed in the player window.
 • When loading a project file that contains QuickTime movie files, some of those the files may incorrectly be marked as being offline clips.
 • EDIUS fails to output digital audio from HDSPARK™ Pro hardware.
 • EDIUS outputs video with an incorrect color range (0 to 255) from HDSPARK Pro hardware.
 • If the timeline of project with a custom frame size is exported to an MP4 file, a faint blue line of video noise appears in the exported video file.
 • Audio playback speed is accelerated when playing an AVI file that has AAC audio.
 • An error occurs if the stabilizer effect is applied on the timeline and then exported to MPEG-2 MXF.
 • The System settings menu is accessible even when starting EDIUS with a restricted user profile.
 • Sequence time code is unexpectedly printed when printing to HDCAM tape via Storm 3G.
 • Disc Burner freezes if a video file is added by the [Add File] button and the burn started.
 • R-side video fails to capture during stereoscopic capture (L and R individually).
 • EDIUS crashes if rotate is applied to a sequence clip in the layouter and then a time altering effect (Speed or Time Remap) applied.
 • Maximum bitrate can be set up to 40 Mb/s in manual encoding configuration for burning Blu-ray disc.
 • EDIUS crashes if a title is created and saved with Quick Titler in a 4K project file.
 • EDIUS crashes while scrubbing certain AVCHD clips in the timeline or player window.
 • Certain QuickTime H.264 files cannot be played correctly.
 • Timeline cursor moves to 10 seconds outside of the end point when finished printing to DV tape.
 • MPEG-2 Blu-ray disc cannot be burned in SD-based projects.
อัปเดตจาก v6.5x ไปเป็น v6.52

ใช้ได้กับ Windows 7 / Windows 8 (64-bit)

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6.5 อยู่แล้วเท่านั้น นั่นคือท่านจะต้องลง EDIUS 6.5 เสียก่อน โดยท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6.5 ต้นฉบับแล้วจึงทำการอัปเดตได้

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series
 • EDIUS SP Series
 • EDIUS SD/HD Series (RX-E1 hardware)
 • FIRECODER Blu
 • FIRECODER Intra
 • Blackmagic Design Intensity Pro (ใช้ได้เฉพาะการจับวิดีโอ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.52

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.52

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.5 ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS65UPD_v652.zip ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ระเบิดไฟล์ดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีใด ๆ เช่น C:\DLFiles
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ SetupManagerForEDIUS.exe ที่ได้จากการระเบิดไฟล์ในไดเร็กทอรีดังกล่าว

สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.51)

 • Automatic back cut of timeline to export to 720p clips which have even frame durations.
 • Partial offline clip restore which restores only the part being used in the timeline.
 • User setting option to choose previous clip after clip cut.
 • Export MXF to XDCAM Memory Drive (SxS card).
  • SxS card needs to be formatted by XDCAM equipment.
  • SxS cards formatted in XDCAM EX are not supported.
 • Support to load XDCAM EX stereoscopic clip into the EDIUS Bin via Source Browser.
 • Support to load XDCAM EX clip recorded across multiple media.
 • Added XDCAM EX 3D Exporter. Timeline can be exported to local hard drive or XDCAM EX 3D camera when connected to a PC via a USB cable.
 • Support Sony XDCAM Station 2.0.
 • Support to edit growing files while building in XDCAM Stations.
 • Support to run in Windows 8 64-bit OS.
 • Support to import Bin information for FCP XML files generated by Final Cut Pro 7.
 • Added 4K video preset as an editing project.
 • Support to export to AVCHD 3D.
  • Only supports file export. Exported file cannot be played in a camera and cannot be loaded into other editing software.

 

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.51)

 • If timeline contains a timeline sequence that is analyzed and the source sequence is edited during analysis, the video stabilizer does not re-run for an updated timeline.
 • Analysis of video stabilizer is not cancelled even after removing video stabilizer from the Undo task list.
 • If a video clip trimmed, the video stabilizer unexpectedly analyzes the full length of the clip.
 • EDIUS cannot export 16:9 SD video using the QuickTime HQ codec.
 • EDIUS cannot capture video in 960x720 Constant Rate Shooting 60p format.
 • EDIUS cannot load certain H.264 .mp4 files properly.
 • Cursor gang mode does not work even if [Cursor] is checked in Gang mode list.
 • Timecode in loudness meter always starts from 00:00:00;00 even if shifted timecode is set in sequence settings.
 • If an AVID DNxHD .mov file is played in EDIUS, audio can be played, but video is frozen.
 • Adding stereoscopic subclip into the Bin fails.
 • EDIUS unexpectedly detects an offline clip, even if the Bin has no clips.
 • EDIUS does not respond while exporting to an MPEG-2 series format file (XDCAM, XDCAM EX, HDV, GF, MPEG-2 PS, MPEG-2 ES, MXF, or CMF).
 • Super white is unexpectedly clipped to normal while when the timeline is exported to QuickTime HQX file.
 • Audio noise occurs if certain MPEG-2 MXF files are placed onto the timeline and played back.
 • If a QuickTime .mp4 file is loaded into a 10-bit project, the video is not played (only the audio played).
 • Stripe transition effect does not work properly if certain parameters are set into the effect.
 • The Border Wipe transition effect does not work properly if certain parameters are set into the effect.
 • "PCI Bus Busy" error occurred while capturing 720p24 HDV from a JVC camera via a FireWire (IEEE 1394) port.
 • Disc Burner stops to work while encoding a motion menu for MPEG-2 Blu-ray Disc
 • If linear PCM is chosen as the encoding audio format, Disc Burner fails to burn an MPEG-2 Blu-ray Disc.
 • Audio scratch noise occurs if Panpot & Balance effect is applied into a 59.94p HD project timeline.
 • Once a lighting shadow position in a 3D effects transition is changed, the position parameter cannot be changed.
 • Preview button in QuickTitler does not work.
 • Entered a kerning value is only applied to between the first and second letters in a title.
 • OSD information is unexpectedly displayed on an external monitor, even if "PC Monitor" is chosen as the OSD target.
 • No presets are listed in the [Presets] tab in 3D transition effects and Alpha Custom Map effects.
  ----------------------------------------------


อัปเดตจาก v6.5 ไปเป็น v6.51

ใช้ได้กับ Windows XP / Windows Vista / Windows 7

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6.5 อยู่แล้วเท่านั้น นั่นคือท่านจะต้องลง EDIUS 6.5 เสียก่อน โดยท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6.5 ต้นฉบับแล้วจึงทำการอัปเดตได้

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series
 • EDIUS SP Series
 • EDIUS SD/HD Series (RX-E1 hardware)
 • FIRECODER Blu
 • FIRECODER Intra
 • Blackmagic Design Intensity Pro (ใช้ได้เฉพาะการจับวิดีโอ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.51

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.51

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.5 ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS65UPD_v651.zip ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ระเบิดไฟล์ดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีใด ๆ เช่น C:\DLFiles
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ SetupManagerForEDIUS.exe ที่ได้จากการระเบิดไฟล์ในไดเร็กทอรีดังกล่าว

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.5)

 • FLV Writer unexpectedly stops if timeline is exported to Grass Valley HQ or HQX in the QuickTime exporter.
 • P2 clip listed in Source Browser shows incorrect date in clip properties.
 • A clip imported from a DVD or CD via the Source Browser has the incorrect video or audio.
 • If a stereoscopic HQ/HQX AVI file has an alpha channel, it shows an incorrect thumbnail in the Bin.
 • If AVCHD (Dual Card 3D) Writer is registered into the Batch export list, it will not run.
 • EDIUS freezes if the timeline is played in proxy mode.
 • EDIUS cannot export timeline to an uncompressed RGB AVI file properly. Exported AVI file cannot be loaded into EDIUS.
 • If a stereoscopic clip is registered as subclip in the Bin, it cannot be changed to a master clip.
 • Stereoscopic R-side clip is not checked out for field editing (only L-side clip is checked out).
 • Adding a stereoscopic subclip (or multiple stereoscopic subclips) into the Bin fails.
 • Incorrect parameters unexpectedly set in the Color Picker of the 3-way Color Correction tool in 10-bit projects.
 • An H.264 MOV file recorded by a Canon EOS 5D Mk II or EOS 7D cannot be played properly on the EDIUS timeline.
 • If the Stabilizer is applied to a clip and rendered with the clip rendering menu, the rendering unexpectedly cancels when another clip rendering is set for another clip.
 • If the loudness meter screen appears, timeline loop playback does not work.
 • If a QuickTime MP4 file is loaded into a 10-bit project, video does not play (only audio plays).
 • The Stabilizer is still working as a background job even if the clip is removed from the timeline.
 • Clips in the Bin and used in timeline are unexpectedly trimmed if project consolidate is launched with the "Back up (trimming)" option.
 • Stereoscopic R-side clips are not copied in project consolidate.
 • "Restore and transfer clip" does not appear even if a project which contains off-line clips is loaded.
 • Export of QuickTime HQ fails if project format is 1280x720p.
 • If only the hi-res clip has been transferred from an XDCAM disc via FTP, the proxy clip cannot be transferred.
 • Project consolidate with "Trimming" option fails if a project contains a non-transferred clip in the timeline.
 • Stabilizer analysis does not start as a background job if the target clip is being transferred.
 • Stabilizer analysis does not finish if the Stabilizer is applied to a clip used in time shift editing.
 • If a transferred P2 proxy clip is deleted from the Bin, the hi-res clip on the P2 card is unexpectedly deleted.
 • EDIUS 5 project file cannot be loaded if the project contains a sequence clip.
 • Title clip goes off-line when an EDIUS 5.51 project file containing a title clip created by Quick Titler is loaded.
 • When an EDIUS 6.0x project is loaded into EDIUS Pro 6.5, overscan is unexpectedly applied to parts of the timeline where a dissolve transition effect occurs.
  ----------------------------------------------