ตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 r

ตารางอบรม ประจำปี 2565
มิถุนายน 2565
 
ไม่มีการอบรม
 
   

กรกฎาคม 2565
ไม่มีการอบรม

สิงหาคม 2565
กำลังจัดทำตาราง
 

กันยายน 2565
 
กำลังจัดทำตาราง

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map


EDIUS 6.0x Update


อัปเดตจาก v6.0x ไปเป็น v6.08

ใช้ได้กับ Windows XP / Windows Vista / Windows 7

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6 อยู่แล้วเท่านั้น นั่นคือท่านจะต้องลง EDIUS 6 รุ่นใดรุ่นหนึ่งเสียก่อน หากเป็นการลงโปรแกรมใหม่ท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6 ต้นฉบับแล้วจึงทำการอัปเดตได้ ท่านจะต้องติดตั้ง ดองเกิลของโปรแกรม ขณะอัปเดตด้วยเช่นกัน

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series
 • EDIUS SP Series
 • EDIUS SD/HD Series (RX-E1 hardware)
 • FIRECODER Blu
 • FIRECODER Intra
 • Blackmagic Design Intensity Pro (ใช้ได้เฉพาะการจับวิดีโอ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.08

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.08

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.x พร้อมทั้งตัวดองเกิลของโปรแกรมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS6UPD_v608.zip ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ระเบิดไฟล์ดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีใด ๆ เช่น C:\DLFiles
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ SetupManagerForEDIUS.exe ที่ได้จากการระเบิดไฟล์ในไดเร็กทอรีดังกล่าว

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.07)

 • แก้ปัญหากรณีวิดีโอที่เลือกไว้ยังคงแสดงผลค้างอยู่ในขณะสครับแม้จะกำหนด "Show only the Selected Camera in Single Monitor Mode" และสครับบนคลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์
 • แก้ปัญหาการหยุดการเข้ารหัสถ้าเขียนแผ่นดีวีดีโดยใช้เสียงแบบ PCM
 • แก้ปัญหาการส่งไฟล์ออกเป็น EDL ไม่ได้ ถ้าโปรเจ็กต์มีเสียงเป็นไฟล์ wav ในฟอร์แมตของ EBU Broadcast
 • แก้ปัญหา EDIUS หยุดทำงานเมื่อเปิดเล่นไฟล์ H.264 บางไฟล์
 • แก้ปัญหาการส่งออกไฟล์ MXF แล้วภาพถูกแช่แข็งหรือมาช้า
 • แก้ปัญหาที่เครื่องเล่นบลูเรย์บางรุ่นไม่สามารถเล่นแผ่นที่เขียนจากคำสั่ง Disc Burner ได้
 • แก้ปัญหาการเกิด block noise เมื่อเปิดเล่นไฟล์ AVCHD บางไฟล์
 • แก้ปัญหาการเกิดเฟรมดำขึ้นบางครั้งเมื่อเปิดเล่นไฟล์ H.264 บางไฟล์
 • แก้ปัญหากรณีไฟล์ P2 ที่ส่งออกจาก EDIUS ไม่สามารถโหลดเข้าไปใน Avid Media Composer 6.0.1 ได้
 • แก้ปัญหาโหมด Muti-cam ถูกยกเลิกเองถ้าคลิปใน time-shift edit ในหน้าต่าง Player ถูกแก้ไข


  ----------------------------------------------

 

อัปเดตจาก v6.0x ไปเป็น v6.07

ใช้ได้กับ Windows XP / Windows Vista / Windows 7

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6 อยู่แล้วเท่านั้น นั่นคือท่านจะต้องลง EDIUS 6 รุ่นใดรุ่นหนึ่งเสียก่อน หากเป็นการลงโปรแกรมใหม่ท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6 ต้นฉบับแล้วจึงทำการอัปเดตได้ ท่านจะต้องติดตั้ง ดองเกิลของโปรแกรม ขณะอัปเดตด้วยเช่นกัน

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series
 • EDIUS SP Series
 • EDIUS SD/HD Series (RX-E1 hardware)
 • FIRECODER Blu
 • FIRECODER Intra
 • Blackmagic Design Intensity Pro (ใช้ได้เฉพาะการจับวิดีโอ)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.07

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.07

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.x พร้อมทั้งตัวดองเกิลของโปรแกรมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS6UPD_v607.zip ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ระเบิดไฟล์ดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีใด ๆ เช่น C:\DLFiles
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ SetupManagerForEDIUS.exe ที่ได้จากการระเบิดไฟล์ในไดเร็กทอรีดังกล่าว

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.06)

 • ซีเควนซ์ในบินหายเมื่อล้างไฟล์ที่ไม่ได้ใช้บนไทม์ไลน์ด้วยคำสั่ง "Remove unused clips in Timeline"
 • สลับจากโปรแกรมอื่นสู่ EDIUS ใช้เวลานานเมื่อมีคลิปที่สร้างจาก QuickTitle อยู่ในบินจำนวนมาก
 • ส่งออกไฟล์ให้กับ iPhone หรือ iPad แล้วไม่มีเสียง เมื่อติดตั้ง QuickTime 7.7 ไว้
 • คลิปกลายเป็นแบบ ออฟไลน์ เมื่อฟอร์แมตไดรฟ์แล้วนำคลิปดังกล่าวใส่ลงไปใหม่
 • EDIUS ปิดตัวเมื่อใส่ emboss ให้กับคลิปตัวอักษร
 • เกิดรอยฉีกขึ้นในภาพเมื่อใส่ทรานซิชันให้กับคลิปที่มีช่องอัลฟา
 • ไม่สามารถนำเข้าคลิป MXF ที่ส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์วิดีโอของ Omneon Spectrum ได้
 • ไม่สามารถส่งคลิปความชัดสูงจากบินที่ใช้ไฟล์พร็อกซีของ P2 ได้
 • EDIUS หยุดงานเมื่อใช้ mask ฟิลเตอร์ ก่อนใช้ Layouter ในโปรเจ็กต์แบบ 10 บิต
 • เกิดการผสมเฟรมขึ้นเมื่อทำภาพช้าให้กับคลิปแบบโพรเกรสซีพในโปรเจ็กต์ที่เป็นโพรเกรสซีพ

ข้อจำกัดจากการออกแบบ

1. EDIUS ไม่ทำงานบน Windows 64 บิต เมื่อติดตั้งโปรแกรมต้านไวัส COMODO

วิธีแก้ปัญหา

 • ถอดโปรแกรม EDIUS ออก
 • ปลดการตั้งค่า Defense+ ใน COMODO
 • ติดตั้ง QuickTime และ DirectX runtime ใหม่
 • ติดตั้ง EDIUS ใหม่แล้วอัปเดตเป็นรุ่น 6.07
 • เลือก [Defense+ Setting] > [Execution Control Settings] > [Exclusions] > [Add] > [Browse] ใน COMODO
 • เพิ่ม "C:\Programe Files(x86)\Grass Valley" ลงไปในรายการ

2. ติดตั้งดองเกิลบน Windows 64 บิต ไม่ได้เมื่อติดตั้งโปรแกรมต้านไวรัส COMODO, Kaspersky, และ Office Scan

วิธีแก้ปัญหา (ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเพื่อป้องกันไวรัส)

สำหรับ COMODO

 • คลิกขวาที่ไอคอนของ COMODO ในถาดงาน
 • ปิดการทำงานของ Defense+

สำหรับ Kaspersky

 • หยุดฟังก์ชันการป้องกัน

สำหรับ Office Scan

 • ออกจากโปรแกรม Office Scan ชั่วคราว
 • หลังจากติดตั้ง EDIUS ใหม่ กำหนดให้ระบบ Protection ทำงานหรือเปิดโปรแกรมต้านไวรัสใหม่

----------------------------------------------

อัปเดตจาก v6, v6.01, v6.02 และ v6.03 ไปเป็น v6.05

ใช้ได้กับ Windows XP / Windows Vista / Windows 7

การอัปเดตนี้จะทำให้ได้ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และแก้ไขข้อบกพร่องเก่าให้หมดไป พร้อมกับปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นอีกหลายประการ

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้กับระบบที่มีโปรแกรม EDIUS v6.0, 6.01, 6.02 หรือ 6.03 อยู่แล้วเท่านั้น หากเป็นการลงโปรแกรมใหม่ท่านจะต้องลงจากแผ่น EDIUS 6 ต้นฉบับแล้วจึงทำการอัปเดตได้ ท่านจะต้องติดตั้งดองเกิลของโปรแกรมขณะอัปเดตด้วยเช่นกัน

โปรแกรมเช็คไวรัสรุ่นเก่าบางตัวอาจแจ้งว่าชุดอัปเดตที่ดาวน์โหลดมานี้ มีไวรัสติดอยู่ เพื่อไม่ให้สับสน โปรดอัปเดตโปรแกรมและฐานข้อมูลไวรัสของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสียก่อน


ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series
 • EDIUS NX Series**
 • EDIUS SP Series**
 • EDIUS SD/HD Series (RX-E1 hardware)
 • HDTHUNDER*
 • FIRECODER Blu
 • FIRECODER Intra

 

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.05

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v6.05

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมี EDIUS 6.x พร้อมทั้งตัวดองเกิลของโปรแกรมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

 • นำไฟล์ EDIUS6UPD_v605.zip ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ระเบิดไฟล์ดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีใด ๆ เช่น C:\DLFiles
 • อัปเดต EDIUS6 โดยการรันไฟล์ SetupManagerForEDIUS.exe ที่ได้จากการระเบิดไฟล์ในไดเร็กทอรีดังกล่าว

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.03)

 • Fixed issue with material in P2 DVCPro which has been captured with FinalCutPro not being able to be loaded properly by EDIUS.
 • Fixed issue with crash of DiscBurner while creating disk with DiscBurner.
 • Fixed issue with color not being displayed correctly when importing ProRes file.
 • Fixed issue with a certain ProRess file being squeezed and displayed after loading it.
 • Fixed issue with a certain MOV file in DVCPRO format not being able to be imported into EDIUS.
 • Fixed issue with response being decreased when transfering clip in P2 card from source blowser to Bin on background.
 • Fixed issue with PosterFrame displayed in Bin being changed when In Point is changed from Player.
 • Fixed issue with taking a long time to load a certain project file.
 • Fixed issue with freeze when a lot of HQ clips are placed on timeline and waveform cache is displayed.
 • Fixed issue with localized representation in multilingual environment.
 • Fixed issue with pulldown information not being written into AVI file.
 • Fixed issue with pulldown information not being configured in a certain project.
 • Fixed issue with pulldown information not being written when capturing it to MXF.
 • Fixed issue with driver not being uninstalled when uninstalling EDIUS.
 • Added support for pulldown format in proxy file.
 • Fixed issue with valid capture margin not being set when timeline cursor of in/out point that has been specified when capturing tape and FD/NFD of tape are different.
 • Fixed issue with material of 23.98 over 59.94 not being loaded properly when loading the material into a project of 23.98p.
 • Fixed issue with drop shadow not being displayed correctly when still file is dropped from Explorer.
 • Fixed issue with still image not being able to put it before timeline cursor when dropping the still file from Explorer.
 • Fixed issue with freeze when playing after using mask filter to add edge to keyframes.
 • Fixed issue with timeline playback being stopped when background transfer is completed.
 • Fixed issue with PAN settings being changed to default by UNDO when audio clip on timeline is set to monaural.
 • Fixed issue with high-resolution being displayed as off-line clip in Bin when only high-resolution is imported from XDCAM.
 • Fixed issue with crash when replacing the existing transition with SMPTE Enhanced Wipe transition on information palette.
 • Fixed issue with not being able to create proxy when AVI file which contains pulldown information of a certain material of 23.98p over 59.94 is loaded by a project of 23.98p.
 • Fixed issue with time code not being recognized at T2 when a certain HQ/HQX file is exported to T2 via FTP.
 • Changed default mode for Key-frame of file setting dialog from Bezier to Line.
 • Fixed issue with a certain MSDV file not being able to be played in Windows Media Player when it is converted into Canopus DV codec.
 • Fixed issue with some of the shape being missed when moving a certain form of shape with Mask Filter.
 • Fixed issue with H.264 file exported by MEDIAEDGE/HDMA-4000 preset not being able to be played in HDMA-4000.
 • Fixed issue with clip being offline when a project is being trimmed and consolidated after checking out the project with trim option.
 • Fixed issue with right-click menu not being displayed when dragging and dropping audio file from Explorer to timeline.
 • Fixed issue with offline clip not being able to be restored when choosing "Only timeline" as transport target for option while checking out Transport and Edit.
 • Updated USB-Serial driver bundled with a disc to the latest version.
 • Fixed issue of a partially transferred clip not being imported into a project folder when checking in the clip that has been added to checked-out project and partially transferred.
 • Fixed issue with feedback image of clip that is being dragged not being output when there is no audio track on timeline.
 • Fixed issue with noise being generated when using QuickTitler and the value of z-axis of light source for emboss to a certain shape is set to positive value.
 • Fixed issue with audio not being output properly when recording voice-over from HD-SDI.
 • Fixed issue with ticker of TitleMotionPro becoming the same operation when putting Slide A and Slide B respectively on the ticker.
 • Fixed issue with the setting of the PinP not being preserved in the user preset.
 • Fixed issue with current time code not being able to be selected when mounting clip that is being edited simultaneously on player window.
 • Fixed issue with voice-over which uses input from STORM 3G not being output properly.
 • Fixed issue with not being able to quit EDIUS properly when creating wave form cache and then attempting to quit EDIUS.

---------------------------------------------

การอัปเดตจาก v6, v6.01, และ v6.02 ไปเป็น v6.03

ความสามารถเพิ่มเติมของเวอร์ชัน 6.03 จากเวอร์ชัน 6.02

 • ให้อิมพอร์ตไฟล์ AVC ของ Sony 60p/50p ผ่านทาง Source Browser ได้
 • ให้อิมพอร์ตไฟล์ AVC ของ JVC 60p/50p ผ่านทาง Source Browser ได้
 • ให้เอกซพอร์ตไฟล์ H.264/AVC (MP4) โดยใช้ความสามารถของโพรเซสเซอร์ที่ใช้แกนรุ่นที่ 2 ของ Intel
 • มีทางเลือกให้ซื้อเพิ่มเพื่อใหสามารถ้จับภาพพร้อมกันจากหลายแหล่ง
 • มีทางเลือกให้ซื้อเพิ่มเพื่อทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ K2
 • สนับสนุนฮาร์ดแวร์รุ่นก่อนหน้า เช่น NX,SP, และ RX-E1

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.03

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดพรีเซ็ตของฮาร์ดแวร์ NX บน v6.03

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดพรีเซ็ตของฮาร์ดแวร์ SP บน v6.03

* โปรแกรมจะทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของบอร์ด HDTHUNDER ให้กลายเป็นบอร์ด STORM 3G โดยอัตโนมัติ
** พรีเซ็ตของ EDIUS NX และ EDIUS SP จะแยกออกมาให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (จากเวอร์ชัน 6.02)

 • Fixed issue with freeze of EDIUS when operating shuttle quickly in VTR emulation mode
 • Fixed issue with dashed outline not being displayed when selecting multiple character frames by dragging in QuickTitler
 • Fixed issue with QuickTitler not starting from the timeline menu after selecting an audio clip in the Bin window
 • Fixed issue with switching point not snapping to the timeline cursor in multi-cam mode even if moving the switch point with mouse
 • Fixed issue with the timeline cursor moving one more frame after pressing stop during timeline playback
 • Fixed issue with being unable to open tape-out dialog even if the project settings matches the device preset settings
 • Fixed issue with being unable to set the voice to monaural of Linear PCM when making DVD
 • Fixed issue with timecode not being displayed properly when placing clip of which In/Out is specified in PLR mode
 • Fixed issue of aspect ratio and resolution of certain QuickTime files (.mov files) not being recognized correctly
 • Fixed issue with being unable to import Raylight DVDProHD 720p50 files made with FCP to EDIUS
 • Fixed issue with the cutting point of the selection track not being selected when switching to trim mode
 • Fixed issue with default transition not being applied to the clip on the selection track when link/group has been temporarily released
 • Fixed issue with the buttons at the bottom of the window not being displayed when switching to the trim mode in a certain environment
 • Fixed issue with the insertion point of the marker being moved back one frame when specifying to insert marker during DV/HDV capture
 • Fixed issue with setting of the character spacing with the character unit not working correctly when modifying title once created
 • Fixed issue with slow startup of EDIUS when using network profile
 • Fixed issue with poor Thumbnail image quality of the menu of the DVD created
 • Fixed issue with image files except for .psd/.png files not being displayed on profile icon selection screen
 • Fixed issue with collapsing still image when still picture is made with Ctr+T in 10bit project
 • Fixed issue with the stop position of the timeline cursor being incorrect after dragging the cursor off the timeline window to stop the timeline
 • Fixed issue with overscan size setting being disregarded during output to tape
 • Fixed issue with playback performance when using the audio mixer in learning mode if the bin window is viewed
 • Fixed issue with being unable to burn DVD/BD by user limitation
 • Fixed issue with focus not moving to the transition when transition is applied by keyboard short-cut
 • Fixed issue with focus not being updated while operating jog controller when focus is on recorder side
 • Fixed issue with still image being displayed in gray when specifying the still image as thumbnail in chapter menu
 • Fixed issue with jittery when playing back certain MPEG files in EDIUS
 • Fixed issue with the setting for duration of the title mixer not being memorized after changing the duration
 • Fixed issue with slow start of proxy download when registering clip from PDW-U1 to Bin
 • Fixed issue with being able to trim clip of the track locked
 • Fixed issue with title clip not being copied in project consolidate
 • Fixed issue with specified In-point frame not being displayed when capturing in thumbnail in Bin clip display
 • Fixed issue with EDIUS displaying error when specific title file is opened if image file used in certain QuickTitler is offline
 • Fixed issue with display status after import being varied depending on how the project file is imported
 • Improved the settings for "output between In/Out" of the export so that it can be memorized
 • Fixed issue with not being able to add transition using shortcut key (CTRL-P)
 • Fixed issue with writing to BD with DiscBurner while contents of BD are opened by explorer being failed
 • Fixed issue of Up and Left key not working by the slider control of 3wayColorCorrection setting window
 • Fixed issue with safe color not being saved in "Color wheel" effect
 • Fixed issue with the settings being changed when specifying the target color range of 3way ColorCorrection (White balance)
 • Fixed issue with being unable to move slider to the correct position during playback in player
 • Improved the speed to save project files
 • Fixed issue with material forwarded from Audio CD to Bin being identified as "Video Clip" on Bin
 • Fixed issue with unexpected Context Menu which appears even if right-click in the blank area in the profile selection part in the project selection window
 • Fixed issue with TitleMixer effect nor working properly when the title is resized after changing SD to HD in the project automatically
 • Fixed issue with folder name being disappeared when entering existing folder name + one character for project name on Create New Project screen
 • Fixed issue with Duration becoming "--:--:--;--" after restart if the transition preset is created with the Duration 1 second or less in German, French, or Spanish environment
 • Fixed issue with MP4 files recorded by SANYO Xacti VPC-FH1 not being decoded correctly
 • Fixed issue with being unable to type "," when entering decimal values in a language OS environement in which comma, "," is used as a decimal point
 • Improved time required to open a project that has a large amount of XDCAM EX clips in Bin
 • Fixed issue with VSC/WFM not being displayed properly on master screen during the playback in multicam mode
 • Fixed issue with crash of EDIUS 6.02 when pressing [CTRL] + [Shift] + click on rubberband
 • Fixed issue with being unable to filter .m2ts file properly in the file restoration dialog from Bin of a German version
 • Fixed issue with timing of autosave during file output (Autosave is now performed at file output)
 • Fixed issue with penetration part being lightened when the GPUfix ripple is applied between tracks of alpha material
 • Fixed issue with combing noise being appeared in the movie when converting interlace project to progressive during export conversion
 • Fixed issue with being unable to maintain advanced settings of exporter when being saved as preset
 • Improved color matte so that the color of color matte can be specified while importing Final Cut Pro XML file

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจากเวอร์ชัน 6.00 ไปเป็น 6.02

 • Fixed issue of loading clip created with EDIUS
 • Fixed issue of partial transfer
 • Fixed issue of EDIUS not responding when opening chrominance setting dialog while playing clip to which multiple chrominances are applied
 • Fixed issue of EDIUS being crashed when AAF output is performed in certain clips
 • Fixed issue of VA track not working with V track when strip trim is performed
 • Fixed issue of EDIUS being crashed when MPEG2 clip is partially transferred again while performing partial transfer
 • Fixed issue of P2 clip not being transferred
 • Fixed issue of EDIUS being crashed when using dissolve in progressive project
 • Fixed issue of audio of clip not being played properly when the clip is shot with some cameras
 • Fixed issue of exported P2 Clip not being played in Avid Media Composer 5

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS v6.02
คลิก ที่นี่ เพื่อดู readme ของ EDIUS v6.01.