ตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 r

ตารางอบรม ประจำปี 2565
มิถุนายน 2565
 
ไม่มีการอบรม
 
   

กรกฎาคม 2565
ไม่มีการอบรม

สิงหาคม 2565
กำลังจัดทำตาราง
 

กันยายน 2565
 
กำลังจัดทำตาราง

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map


EDIUS PRO 8.x และ EDIUS Workgroup 8.x Update

 

อัปเดตจาก v8.x ไปเป็น v8.53_3262

ใช้ได้กับ Windows 7(64-bit) / Windows 8 (64-bit)/ Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit)

EDIUS รุ่นนี้ออกมาเพื่อสนองต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของทีมงานเตรียมความพร้อมใน กรณีฉุกเฉินทางด้านคอมพิวเตอร์ ของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ผ่านทางช่องโหว่ของโปรแกรม QuickTime ที่ EDIUS ใช้เปิดเล่นไฟล์ .mov ต่าง ๆ โดยทำให้การติดตั้ง EDIUS ไม่จำเป็นต้องลง QuickTime ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ติดตั้งหรือปลด QuickTime ออกไป จะทำให้ใช้งานไฟล์ต่อไปนี้ไม่ได้

 • Still Image File Formats: BMP (export only); JPEG; JPEG2000; TIFF; PSD; PNG; SGI; GIF; GIF89a; JFIF; Mac PICT; sgiRGB
 • MOV Video File Formats: MOV (other than MPEG-2, H.264/AVC, HDV & 3ivx D4 4.5.1)
 • Audio: MOV (other than Linear PCM and AAC)

** อย่างไรก็ตาม หลังจากติดตั้ง QuickTime แล้วจะยังใช้งานไฟล์ข้างต้นไม่ได้ทันที ต้องเข้าไปตั้งค่าต่อไปนี้ในโปรแกรม EDIUS ก่อน

1) ไปที่เมนู [Settings] > [System Settings] > [Importer / Exporter] > [QuickTime]
2) เช็คถูกที่รายการ "Enable QuickTime Importer"
3) กดปุ่ม [Apply] และ [OK] ตามลำดับ
4) ปิดโปแกรม EDIUS แล้วเปิดใหม่


หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำจะถอน EDIUS Pro 8 หรือ EDIUS Workgroup 8.x ติดตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านออกไปก่อน ท่านไม่จำเป็นต้อง Deactivated โปรแกรมเพราะ EDIUS จะใช้ข้อมูลการ Activated และ S/N เดิมโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ EDIUS ID

EDIUS ID จะเชื่อมกับกุญแจอนุญาตการใช้งาน EDIUS Pro ของท่านเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยในใบอนุญาตของท่านและช่วยให้บริษัท ฯ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 3G
 • KONA LHi

Blackmagic Design

 • DeckLink Mini Monitor
 • DeckLink Mini Recorder
 • DeckLink Studio
 • DeckLink 4K Extreme
 • Intensity Pro
 • Intensity Shuttle for USB
 • Intensity Shuttle for Thunderbolt
 • Intensity Extreme
 • UltraStudio SDI
 • UltraStudio Pro

Matrox

 • MXO2
 • MXO2 LE
 • MX02 MINI
 • MXO2 Rack MAX
 • Mojito MAX

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_8.53_3262_DL_Setup.exe

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS_8.53b3262_Release_Notes_March_2018.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • นำไฟล์ EDIUS_8.53_3262_DL_Setup.exeที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS Pro 8 หรือ EDIUS Workgroup 8.5 โดยการรันไฟล์ EDIUS_8.53_3262_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมา

 

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้ จาก v8.52_2293

 • EDIUS
  • Support Matrox Mtx
  • utils software version 8.0.0.15342
  • Support to import MOV clip that has 32bit integer LPCM audio
  • Video Distortion with Storm 3G/Elite if a clip contains incorrect ancillary data
  • EDIUS freezes during loudness measurement (EDIUS Workgroup only)
  • EDIUS cannot use proxy clip created by EDIUS 8.30 or earlier
  • Cannot select certain track after importing FCP XML
  • EDIUS fails to load certain ProRes clip
  • Effect keyer is not divided in EDIUS timeline
  • Timeline render file is unexpectedly deleted after closing timeline sequence
  • EDIUS detects off-line on certain sequence clip
  • Unnecessary timeline sequence appears after importing.ezb file
  • Invalid argument error appears when launching TC jump
  • EDIUS freezes while scrubbing a clip
  • Track UI back to default after reopening EDIUS project

 

อัปเดตจาก v8.x ไปเป็น v8.52_2293

ใช้ได้กับ Windows 7(64-bit) / Windows 8 (64-bit)/ Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit)

EDIUS รุ่นนี้ออกมาเพื่อสนองต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของทีมงานเตรียมความพร้อมใน กรณีฉุกเฉินทางด้านคอมพิวเตอร์ ของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ผ่านทางช่องโหว่ของโปรแกรม QuickTime ที่ EDIUS ใช้เปิดเล่นไฟล์ .mov ต่าง ๆ โดยทำให้การติดตั้ง EDIUS ไม่จำเป็นต้องลง QuickTime ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ติดตั้งหรือปลด QuickTime ออกไป จะทำให้ใช้งานไฟล์ต่อไปนี้ไม่ได้

 • Still Image File Formats: BMP (export only); JPEG; JPEG2000; TIFF; PSD; PNG; SGI; GIF; GIF89a; JFIF; Mac PICT; sgiRGB
 • MOV Video File Formats: MOV (other than MPEG-2, H.264/AVC, HDV & 3ivx D4 4.5.1)
 • Audio: MOV (other than Linear PCM and AAC)

** อย่างไรก็ตาม หลังจากติดตั้ง QuickTime แล้วจะยังใช้งานไฟล์ข้างต้นไม่ได้ทันที ต้องเข้าไปตั้งค่าต่อไปนี้ในโปรแกรม EDIUS ก่อน

1) ไปที่เมนู [Settings] > [System Settings] > [Importer / Exporter] > [QuickTime]
2) เช็คถูกที่รายการ "Enable QuickTime Importer"
3) กดปุ่ม [Apply] และ [OK] ตามลำดับ
4) ปิดโปแกรม EDIUS แล้วเปิดใหม่


หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำจะถอน EDIUS Pro 8 หรือ EDIUS Workgroup 8.x ติดตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านออกไปก่อน ท่านไม่จำเป็นต้อง Deactivated โปรแกรมเพราะ EDIUS จะใช้ข้อมูลการ Activated และ S/N เดิมโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ EDIUS ID

EDIUS ID จะเชื่อมกับกุญแจอนุญาตการใช้งาน EDIUS Pro ของท่านเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยในใบอนุญาตของท่านและช่วยให้บริษัท ฯ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 3G
 • KONA LHi

Blackmagic Design

 • DeckLink Mini Monitor
 • DeckLink Mini Recorder
 • DeckLink Studio
 • DeckLink 4K Extreme
 • Intensity Pro
 • Intensity Shuttle for USB
 • Intensity Shuttle for Thunderbolt
 • Intensity Extreme
 • UltraStudio SDI
 • UltraStudio Pro

Matrox

 • MXO2
 • MXO2 LE
 • MX02 MINI
 • MXO2 Rack MAX
 • Mojito MAX

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_8.52_2293_DL_Setup.exe

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS_8.52b2293_Release_Notes_July_2017.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • นำไฟล์ EDIUS_8.52_2293_DL_Setup.exeที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS Pro 8 หรือ EDIUS Workgroup 8.5 โดยการรันไฟล์ EDIUS_8.52_2293_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมา

คุณสมบัติใหม่ของเวอร์ชัน 8.52_2293

 • EDIUS/Mync
  • Support to load GoPro spanned clip

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้

 • EDIUS
  • If XAVC clip is exported in overwrite mode, exported clip does not appear in the Bin
  • Corrupted pane appears in settings dialog box if Windows DPI size is set to 175%
  • EDIUS fails to load certain MOV clip by incorrect detection of field order
  • EDIUS cannot import certain MOV clip
  • Playback does not stop even though video frame drops if AJA card works as preview device
  • Quick Titler starts in .etl format in factory default (default format is changed from this build)
  • EDIUS doesnot detect that HLG clip shot by Sony PXW-Z150 has BT.709 color space in Primary Color Correction
  • EDIUS does not export certain stereo audio tracks correctly in EDL export

 • Mync
  * All new features are for EDIUS built-in Mync Standard edition.
  • All update histories are for EDIUS built-in Mync Standard edition
  • Created date is updated if Storyboard is exported in overwrite
  • Mync cannot import certain MOV clip
  • Placing order of audio clip is inverted in Storyboard if the clips duplicated
  • Mync generates incorrect FCP XML if Storyboard contains AVCHD clip that has chapter marker
  • EDIUS unable to load Storyboard if spanned clip is placed
  • First frame always appears when enabling full-screen preview mode for Storyboard


อัปเดตจาก v8.x ไปเป็น v8.50_2034

ใช้ได้กับ Windows 7(64-bit) / Windows 8 (64-bit)/ Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit)

EDIUS รุ่นนี้ออกมาเพื่อสนองต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของทีมงานเตรียมความพร้อมใน กรณีฉุกเฉินทางด้านคอมพิวเตอร์ ของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ผ่านทางช่องโหว่ของโปรแกรม QuickTime ที่ EDIUS ใช้เปิดเล่นไฟล์ .mov ต่าง ๆ โดยทำให้การติดตั้ง EDIUS ไม่จำเป็นต้องลง QuickTime ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ติดตั้งหรือปลด QuickTime ออกไป จะทำให้ใช้งานไฟล์ต่อไปนี้ไม่ได้

 • Still Image File Formats: BMP (export only); JPEG; JPEG2000; TIFF; PSD; PNG; SGI; GIF; GIF89a; JFIF; Mac PICT; sgiRGB
 • MOV Video File Formats: MOV (other than MPEG-2, H.264/AVC, HDV & 3ivx D4 4.5.1)
 • Audio: MOV (other than Linear PCM and AAC)

** อย่างไรก็ตาม หลังจากติดตั้ง QuickTime แล้วจะยังใช้งานไฟล์ข้างต้นไม่ได้ทันที ต้องเข้าไปตั้งค่าต่อไปนี้ในโปรแกรม EDIUS ก่อน

1) ไปที่เมนู [Settings] > [System Settings] > [Importer / Exporter] > [QuickTime]
2) เช็คถูกที่รายการ "Enable QuickTime Importer"
3) กดปุ่ม [Apply] และ [OK] ตามลำดับ
4) ปิดโปแกรม EDIUS แล้วเปิดใหม่


หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำจะถอน EDIUS Pro 8 หรือ EDIUS Workgroup 8.x ติดตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านออกไปก่อน ท่านไม่จำเป็นต้อง Deactivated โปรแกรมเพราะ EDIUS จะใช้ข้อมูลการ Activated และ S/N เดิมโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ EDIUS ID

EDIUS ID จะเชื่อมกับกุญแจอนุญาตการใช้งาน EDIUS Pro ของท่านเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยในใบอนุญาตของท่านและช่วยให้บริษัท ฯ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 3G
 • KONA LHi

Blackmagic Design

 • DeckLink Mini Monitor
 • DeckLink Mini Recorder
 • DeckLink Studio
 • DeckLink 4K Extreme
 • Intensity Pro
 • Intensity Shuttle for USB
 • Intensity Shuttle for Thunderbolt
 • Intensity Extreme
 • UltraStudio SDI
 • UltraStudio Pro

Matrox

 • MXO2
 • MXO2 LE
 • MX02 MINI
 • MXO2 Rack MAX
 • Mojito MAX

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_8.50_2034_DL_Setup.exe

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS_8.50b1998_Release_Notes_April_2017.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • นำไฟล์ EDIUS_8.50_2034_DL_Setup.exeที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS Pro 8 หรือ EDIUS Workgroup 8.5 โดยการรันไฟล์ EDIUS_8.50_2034_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมา

คุณสมบัติใหม่ของเวอร์ชัน 8.50_2034

 • EDIUS
  • Support to import H.265 (HEVC) clip
  • Support to export XAVC Intra Class 480 clip
  • Support to export full-HD (1920x1080) XDCAM 35M clip
  • Support to export QFHD XAVC LongG 60M clip
  • Support to display rec date and time of XAVC S clip
  • Support to export QFHD XAVC LongG 422 clip
  • Support BT.2020/BT.2100 PQ color space for Primary Color Correction
  • Support to contain the video frame of Out point
  • Support to use on hi-dpi display environment
  • New H.264 encoder for more better video quality and encode speed. *Available for AVCHD, Blu-ray, F4V, H.264/AVC and XAVC S file exporter,and burning Blu-ray disc
  • Support to decode Canon C700 RAW clip
  • Support to adjust audio volume and pan by entering value in audio mixer
  • Support topreserve width of Timeline Track Header
  • Support todetect metadata of Panasonic AG-UX90 / 180, DC-GH5 as source color space in Primary Color Correction

 • Mync
  * All new features are for EDIUS built-in Mync Standard edition.
  • Mync automatically converts BT.2020/BT.2100 PQ color space to BT.709 to browse log clip.
  • New H.264 encoder for more better quality video on exporting Storyboard
  • Support toexport Storyboard to FCP XML
  • Support to browse Canon C700 RAW clip
  • Displaying information board to notify myncworld.com web site update.
  • Mync automatically detects metadata of Panasonic AG-UX90 / 180, DC-GH5in order to browse the clip in correct color space.
  • Support to browse H.265 (HEVC) clip

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้

 • EDIUS
  • Date/Time randomly disappears in the preview while playing AVCHD clip
  • EDIUS fails to import MOV clip shot by Galaxy S7
  • Estimated file size is incorrect in batch export of XAVC Long GOP clip
  • Posterfame is unexpectedly changed after reloading clip to player
  • Default exporter cannot be copied via user profile export/import
  • EDIUS fails to load certain MP3 audio clip
  • Timeline cursor jumps backwards while voice over recording
  • Log Clip with full-range is converted to incorrect color range when loading clip
  • Track expansion button does not work on certain audio track
  • EDIUS fails to load certain Direct Show clips
  • Audio mixer does not update operation mode when switching between recorder and player
  • Motion menu is unexpectedly repeated without audio in burned DVD
  • Segment encode does not work when exporting certain XAVC QFHD Long 100M clip
  • Changing to select bin item does not work if EDIUS Bin is active by keyboard shortcut
 • Mync
  * All new features are for EDIUS built-in Mync Standard edition.
  • Mync crashes if monitor cable connected while running and view button clicked
  • Draft preview settings does not sync between window and full-screen preview
  • Mync cannot switch from timeline view to thumbnail view if multiple clips are selected
  • Autocomplete does not update if marker is deleted from metadata
  • Mync does not display TC when playing MPEG2 PS clip(SFDC00550480)
  • Adjusted audio volume is lost when loading Storyboard into EDIUS Bin
  • Preview controller is occasionally drawn incorrectly in Storyboard
  • Thumbnail occasionally does not appear in copied storyboard clip
  • Earlier smart catalog name is lost when creating multiple smart catalogs

อัปเดตจาก v8.x ไปเป็น v8.20_0386

ใช้ได้กับ Windows 7(64-bit) / Windows 8 (64-bit)/ Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit)

EDIUS รุ่นนี้ออกมาเพื่อสนองต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของทีมงานเตรียมความพร้อมใน กรณีฉุกเฉินทางด้านคอมพิวเตอร์ ของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ผ่านทางช่องโหว่ของโปรแกรม QuickTime ที่ EDIUS ใช้เปิดเล่นไฟล์ .mov ต่าง ๆ โดยทำให้การติดตั้ง EDIUS ไม่จำเป็นต้องลง QuickTime ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ติดตั้งหรือปลด QuickTime ออกไป จะทำให้ใช้งานไฟล์ต่อไปนี้ไม่ได้

 • Still Image File Formats: BMP (export only); JPEG; JPEG2000; TIFF; PSD; PNG; SGI; GIF; GIF89a; JFIF; Mac PICT; sgiRGB
 • MOV Video File Formats: MOV (other than MPEG-2, H.264/AVC, HDV & 3ivx D4 4.5.1)
 • Audio: MOV (other than Linear PCM and AAC)


หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำจะถอน EDIUS Workgroup 8.x ติดตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านออกไปก่อน ท่านไม่จำเป็นต้อง Deactivated โปรแกรมเพราะ EDIUS จะใช้ข้อมูลการ Activated และ S/N เดิมโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ EDIUS ID

EDIUS ID จะเชื่อมกับกุญแจอนุญาตการใช้งาน EDIUS Pro ของท่านเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยในใบอนุญาตของท่านและช่วยให้บริษัท ฯ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 3G
 • KONA LHi

Blackmagic Design

 • DeckLink Mini Monitor
 • DeckLink Mini Recorder
 • DeckLink Studio
 • DeckLink 4K Extreme
 • Intensity Pro
 • Intensity Shuttle for USB
 • Intensity Shuttle for Thunderbolt
 • Intensity Extreme
 • UltraStudio SDI
 • UltraStudio Pro

Matrox

 • MXO2
 • MXO2 LE
 • MX02 MINI
 • MXO2 Rack MAX
 • Mojito MAX

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_8.20_0386_DL_Setup.exe

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS_8.20_0386 May_2016

ดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • นำไฟล์ EDIUS_8.20_0386_DL_Setup.exeที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS Workgroup 8.2 โดยการรันไฟล์ EDIUS_8.20_0386_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมา

ปัญญาที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเวอร์ชันก่อน

 • EDIUS
  • EDIUS no longer requires QuickTime for Windows to be installed as part of the installation or update process. See the FAQ for details.
  • EDIUS takes a long time to exit if QuickTime for Windows is not installed on the system.


อัปเดตจาก v8.x ไปเป็น v8.11b0094

ใช้ได้กับ Windows 7(64-bit) / Windows 8 (64-bit)/ Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit)

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่นการสนับสนุนบน Windows 10 และโปรแกรมเสริมตามมาตรฐาน OFX เป็นต้น

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้โดยต้องมี EDIUS Workgroup 8.x ติดตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านี้ EDIUS จะใช้ข้อมูลการ Activated และ S/N เดิมโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ EDIUS ID

EDIUS ID จะเชื่อมกับกุญแจอนุญาตการใช้งาน EDIUS Pro ของท่านเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยในใบอนุญาตของท่านและช่วยให้บริษัท ฯ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 3G
 • KONA LHi

Blackmagic Design

 • DeckLink Mini Monitor
 • DeckLink Mini Recorder
 • DeckLink Studio
 • DeckLink 4K Extreme
 • Intensity Pro
 • Intensity Shuttle for USB
 • Intensity Shuttle for Thunderbolt
 • Intensity Extreme
 • UltraStudio SDI
 • UltraStudio Pro

Matrox

 • MXO2
 • MXO2 LE
 • MX02 MINI
 • MXO2 Rack MAX
 • Mojito MAX

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_8.11_0094_DL_Setup.exe Released: 2016-02-03

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v.11_0094

ดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • EDIUS Workgroup 8.11 ต้องการ QuickTime v7.7.6 ขึ้นไป ถ้ายังไม่มีให้คลิก ที่นี่ เพื่อนำ QuickTime v7.7.9 ไปติดตั้งก่อน
 • กรณีติดตั้ง EDIUS Workgroup 8.11 กับ การ์ดตัดต่อวิดีโอของ Grass Valley บน Windows 7 จะต้องลงโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยให้กับ Windows 7 ต่อไปนี้ตามลำดับเสียก่อน คือ KB3035131 และ KB3033929 คลิกเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง จากนั้นรีสตาร์ตระบบหนึ่งครั้ง
 • นำไฟล์ EDIUS_8.11_0094_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS Workgroup 8.11 โดยการรันไฟล์ EDIUS_8.11_0094_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมา

ปัญญาที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเวอร์ชันก่อน

 • EDIUS
  • Blocking noise appears in exported MPEG-1 clip.
  • EDIUS Pro 8 will not launch if off-line.
  • Takes long time to load certain AVC LongG clips.
  • Disc Burner fails to encode if 4:3 aspect ratio sequence is selected.
  • Chapter position shifts in a burnt Blu-ray disc.
  • EDIUS crashes when selecting menu item [Delete In/Out].
  • Project is still rendered locally even when checking [use XRE] in file export option. (EDIUS Workgroup only)
  • Video shifts when playing back uncompressed 10-bit AVI.
  • Playback cursor moves backwards several seconds while playing a growing clip. (EDIUS Workgroup only)
  • A clip marker that points to an XDCAM clip disappears when transferring the clip from XDCAM Pro Disc.
  • Undocked Source Browser window opens when opening a project.
  • User profile disappears from ConfigProfile.exe.
  • Field order and pixel aspect are detected incorrectly when certain H.264 MP4 clips are imported.
 • GV Browser
  • CPU load increases if video clip playback is paused.
  • Video playback performance deteriorates if same frame size clips are played.
  • GV Browser crashes if Terms of Service link is clicked in the YouTube uploader.
  • GV Browser crashes if video clips are switched too quickly in the library window.
  • Clip thumbnail is corrupted if an HQX-with-alpha clip is displayed in the GV Browser pane in Source Browser.

 

อัปเดตจาก v8.0 ไปเป็น v8.10

 

ใช้ได้กับ Windows 7(64-bit) / Windows 8 (64-bit)/ Windows 8.1 (64-bit)/ Windows 10 (64-bit)

การอัปเดตนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่นการสนับสนุนบน Windows 10 และโปรแกรมเสริมตามมาตรฐาน OFX เป็นต้น

หมายเหตุ: การอัปเดตจะทำได้โดยต้องมี EDIUS Workgroup 8.0 ติดตั้งอยู่แล้วก่อนหน้านี้ EDIUS จะใช้ข้อมูลการ Activated และ S/N เดิมโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ EDIUS ID

EDIUS ID จะเชื่อมกับกุญแจอนุญาตการใช้งาน EDIUS Pro ของท่านเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยในใบอนุญาตของท่านและช่วยให้บริษัท ฯ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน:

Grass Valley

 • IEEE 1394 FireWire controllers
 • ADVC1394, ACEDVio
 • STORM Mobile
 • STORM 3G
 • STORM 3G Elite
 • HDSTORM Series
 • HDSPARK Series

AJA Video Systems (Preview only)

 • KONA 3G
 • KONA LHi

Blackmagic Design

 • DeckLink Mini Monitor
 • DeckLink Mini Recorder
 • DeckLink Studio
 • DeckLink 4K Extreme
 • Intensity Pro
 • Intensity Shuttle for USB
 • Intensity Shuttle for Thunderbolt
 • Intensity Extreme
 • UltraStudio SDI
 • UltraStudio Pro

Matrox

 • MXO2
 • MXO2 LE
 • MX02 MINI
 • MXO2 Rack MAX
 • Mojito MAX

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของ EDIUS_8.10_0188_DL_Setup.exe Released: 2015-10-29

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำกับการอัปเดตของ EDIUS v.10_0188

ดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • EDIUS Workgroup 8.10 ต้องการ QuickTime v7.7.6 ขึ้นไป ถ้ายังไม่มีให้คลิก ที่นี่ เพื่อนำไปติดตั้งก่อน
 • กรณีติดตั้ง EDIUS Workgroup 8.10 กับ การ์ดตัดต่อวิดีโอของ Grass Valley บน Windows 7 จะต้องลงโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยให้กับ Windows 7 ต่อไปนี้ตามลำดับเสียก่อน คือ KB3035131 และ KB3033929 คลิกเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง จากนั้นรีสตาร์ตระบบหนึ่งครั้ง
 • นำไฟล์ EDIUS_8.10_0188_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมาใส่ลงบนฮาร์ดดิสก์ของระบบที่จะติดตั้ง
 • ติดตั้ง EDIUS Workgroup 8.10 โดยการรันไฟล์ EDIUS_8.10_0188_DL_Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมา

คุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 8.10.188 นี้ (จากเวอร์ชัน 8.0)

• Start new project using preset or template
• Support for use with Windows 10
• Support for RED metadata import
• Support for the latest generation Intel processor (Sky Lake) for encoding / decoding accelerated by Quick Sync Video

ปัญญาที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเวอร์ชันก่อน
 • EDIUS
  • STORM Pro does not capture SDI embedded audio
  • STORM Pro does not capture analog audio
  • Audio noise from STORM Pro when switching between Player and Recorder window in EDIUS.
  • If certain SMPTE effects are applied to a clip or clips, edge noise appears
  • Intel Quick Sync Video does not work for printing to file if Intel HD graphics driver is updated
  • Soft edge does not work in the Layouter if it is applied at the outside of clip
  • User preset is not saved in an alpha custom effect
  • Mask shape cannot be edited by using Bezier curve in Mask filter
  • EDIUS crashes if Burn to Disc menu is selected in a 4K project
  • Decode performance of DNxHD has been improved
  • Decode performance of Apple ProRes has been improved
  • Performance of encoding to AVC-Ultra has been improved
 • GV Browser
  • GV Browser starts up slowly
  • GV Browser freezes when exiting GV Browser application
  • GV Browser freezes when playing certain MOV clips
  • If a clip that has a comment that is registered from GV Browser to the EDIUS Bin, the comment is not displayed in the registered clip
  • Seek response for video clip preview has been improved
  • Imported clip does not have metadata that is added when importing clip
  • Full-screen preview always runs on the primary monitor if two monitors are connected
  • GV Browser crashes if the verification result of the card copy dialog is closed by clicking the [X] button
  • GV Browser crashes if certain folders are refreshed in the folder tree
  • Sort function does not work for the GV Browser folder in EDIUS Source Browser
  • Comments and tags are not updated in EDIUS Source Browser even though they are updated in the GV Browser application
  • EDIUS does not respond if refreshing the GV Browser folder in the EDIUS Source Browser