ตารางอบรม ประจำปี 2564
มกราคท 2564
 
ไม่มีการอบรม
 
   

กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีการอบรม

มีนาคม 2564
กำลังจัดทำตาราง
 

เมษายน 2564
 
กำลังจัดทำตาราง

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map


<< Promotion >> <<2016>>

  EDIUS PRo 8 Serial Key
EDIUS Workgroup 8 Serial key
EDIUS Pro 7 License Only
EDIUS 4-6.5 Upgrade to EDIUS Pro 8*
(From Now until April 30, 2016)

17,800.-
35,800.-
24,800.-
12,800.-

HD Component


HD Component Output for NX
จากราคา 12,900.- บาท เหลือเพียง 3,500.- บาท

  NX การ์ดตัดต่อจาก Canopus เพียงตัวเดียวที่ไม่เคยล้าสมัยเพราะเข้ากันได้ กับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่เช่น EDUS Pro 7.5 หรือ Windows 8 อย่างไรก็ตาม ลำพังตัว NX นั้นจะไม่สามารถแสดงผลบนจอภาพที่มีช่องอินพุตแบบแอนะล็อก Component ทั้งแบบ SD และ HD ได้ ด้วยอุปกรณ์เสริม HD Component Output นี้ จะทำใหท่านตรวจสอบ การทำงานบนจอภาพได้อย่างแม่นยำ เป็นการเพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพ ให้กับ NX มากยิ่งขึ้น

 
More>>
NX Bay
NX Bay
จากราคา 7,900.- บาท เหลือเพียง 2,500.- บาท
    NX การ์ดตัดต่อจาก Canopus เพียงตัวเดียวที่ไม่เคยล้าสมัยเพราะเข้ากันได้กับ ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่เช่น EDUS Pro 7.5 หรือ Windows 8 อย่างไรก็ตาม การใช้งาน NX อาจไม่สะดวกนัก เมื่อต้องต่อสายสัญญาณจากช่องต่อบนตัวการ์ดที่อยู่ ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ด้วย NX Bay จะทำให้ สายสัญญาณทั้งหลาย มาเชื่อม กับตัว Bay ที่ติดตั้งเข้าไปในช่อง 5 นิ้วมาตรฐาน ทางด้านหน้าของคอมพิวเตอร์แทน จึงให้ท่านทำงานได้สะดวก และดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
 
More>>

PCI/PCI-X
FireBridge800
FireBridge 800
จากราคา 3,900.- บาท เหลือเพียง 1,500.- บาท
     การ์ดไฟร์ไวร์ความเร็วสูงอเนกประสงค์สำหรับทั้ง PC และ Macintosh สนับสนุนการทำงานทั้งแบบ 1394a 400 Mbps และ 1394b 800 Mbps บนอินเตอร์เฟสแบบ PCI 64 บิต เพื่อการเชื่อมต่อเทคโนโลยีของท่านทั้งในวันนี้และในวันหน้า
 
More>>
ACEDVio

ACEDVio
จากราคา 14,900.- บาท เหลือเพียง 5,500.- บาท
    เปิดตำนานใหม่ให้กับการ์ดไฟร์ไวร์ ด้วยคุณสมบัติในการแปลงแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล ออกแบบตามมาตรฐาน OHCI จึงสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 2

 
More>>