ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


EDIUS SP for HDV
    ก้าวใหม่ของการ์ดตัดต่อเรียลไทม์มัลติฟอร์แมต   ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน HDV ฟอร์แมตแห่งอนาคต  ซึ่งกำลังเข้ามาแทนที่ฟอร์แมต DV ในไม่ช้านี้ รองรับ HDV ทั้งแบบ 1080i และ 720p  สามารถเลือกตัดต่อในแบบเรียลไทม์เนทีฟ HDV หรือเพิ่มพลังการทำงานให้เรียลไทม์และรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Canopus HQ Codec

   EDIUS SP for HDV Key Hardware Benefits :

>>
Optimized, realtime integration and acceleration with EDIUS Pro software
>>
Extensive analog and digital video equipment inputs/outputs, including RS-422 control and external reference sync input
>>
Additional component HD/SD video output for broadcast monitor preview
>>
Onboard DV hardware codec
>>
Advanced analog video adjustment, enhancement and synchronization technology
>>
Analog video capture to lossless, uncompressed, DV, MPEG-2 and MPEG-1 formats!
>>
Precise RS-422, DV and HDV device control
>>
VTR control via AV/C-RS-422 conversion*
>>
Realtime bidirectional analog/DV conversion and capture (ADVC functionality)
>>
Realtime editing plug-in for Adobe Premiere Pro
>>
Scalable, future-proof hardware and video codec design for unrestricted realtime capabilities and long product life

 

 

* Compatible with popular Windows NLE applications that support  OHCI, including Adobe Premiere Pro, Avid Xpress DV, Vegus and more

! DVCPRO 50 nd DVCPRO HD codec pack is avilable as a separate option for EDIUS SP for HDV
 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855