ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


FireBridge800
      Bridging Today and Tomorrow : เชื่อมต่อเทคโนโลยีและการใช้งานของท่านทั้งในวันนี้และในวันหน้า
           การ์ดไฟร์ไวร์ความเร็วสูงอเนกประสงค์สำหรับทั้ง PC และ Macintosh สนับสนุนการทำงานทั้งแบบ 1394a 400 Mbps และ 1394b 800 Mbps บนอินเตอร์เฟสแบบ PCI 64 บิต

   Key Features :

>>
ใช้ได้ทั้งบน Macintosh และ PC
>>
ใช้โพรโทคอล 1394b เข้ากันได้กับมาตรฐาน 1394a เดิม
>>
สนับสนุนความเร็ว 100, 400 และ 800 Mbps
>>
บัสแบบ PCI 64-bit ติดตั้งบน PCI 32-bit ได้
>>
ต่อเชื่อมแบบ Peer-to-Peer
>>
ความสามารถแบบ Plug-and-Play
>>
ต่อพ่วงอุปกรณ์ได้ 63 ตัว
>>
ออกแบบตามมาตรฐาน OHCI 1.0/1.1
>>
มีช่อง Bilingual (800) 1 ช่อง, ช่อง Legacy (400) 1 ช่อง และช่องใช้งานร่วมกันอีก 1 ช่อง ช่องจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน 1 ช่อง
>>
พร้อมสาย FireWire แบบ 6-4
   

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด
           โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855   และ
     บริษัท Loft-shop จำกัด
           โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975