ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


ACEDVio
         เปิดตำนานใหม่ให้กับการ์ดไฟร์ไวร์ ด้วยคุณสมบัติในการแปลงแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล ออกแบบตามมาตรฐาน OHCI จึงสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ใช้ได้กับ Windows xp-Windows 10

   Key Benefits :

>>
Provides analog and DV input/output compatibility for leading editing and DVD authoring applications.
>>
Connects to all widely used analog and DV cameras and decks.
>>
Compatible with Windows and Mac OS computers.
>>
Provides the industry's highest quality analog-to-DV and DV-to-analog video conversion with locked audio support.
>>
Provides video output to a monitor or television while editing.
>>
Features adjustable brightness, contrast, saturation, hue and sharpness controls on analog video input*.
>>
The broadest editing software support and video equipment compatibility ensures a longer product life and a high return on investment.
>>
ACEDVio includes EDIUS Neo 2.0 Digital Video and Audio Production software.*
 
   
*Included software for Windows only
 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       บริษัท Lofty จำกัด
             โทร. 0-2559-0190-5  โทรสาร. 0-2559-0855  และ
       บริษัท Loft-shop จำกัด
             โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975