ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


DVStorm XA plus
      การ์ดตัดต่อระดับ DV ที่คุ้มค่าี่สุดสามารถเอาต์พุต สัญญาณแอนะล็อกความคมชัดสูงสุดได้ถึง Uncompressed YUV 4:2:2

   DVStorm XA plus Key Hardware Benefits :


>>
Realtime mixed format editing of HD, HDV, DV, MPEG-2, uncompressed and lossless video with EDIUS Pro 3 editing software
>>
High-quality analog and digital inputs/outputs for DV, S-Video composite video and unbalanced audio (component video output module optionally available)
>>
Realtime render-free DV and analog video output
>>
Unlimited simultaneous realtime video tracks, filters, title and graphic layers
>>
High-quality 2D, 3D and alpha transition groups with hundreds of presets
>>
Realtime aspect ratio conversion and output, including
16:9 - 4:3
>>
Realtime frame rate conversion and output, including
NTSC-PAL
>>
Let's EDIT 2 easy-to-use realtime editing software with movie-style effects
>>
Adobe Premiere Pro realtime editing and I/O plug-in
>>
ProCoder Express for EDIUS, for direct-to-DVD timeline export and video format transcoding
>>
Future-proof codec and performance scalability
>>
Full YUV 4:2:2 editing and processing
 

DVStorm XA plus Bay (Include)
 
   Optional  


Component Output

   
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       บริษัท Lofty จำกัด
             โทร. 0-2559-0190-5  โทรสาร. 0-2559-0855  และ
       บริษัท Loft-shop จำกัด
             โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975