ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


ADVC 110
         อุปกรณ์แปลงสัญญาณอเนกประสงค์ สำหรับแปลงสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล หรือแปลงจากดิจิทัลไปเป็นแอนะล็อก ลักษณะเป็นกล่องต่อภายนอก จึงใช้ได้กับโน้ตบุ๊กและเครื่องตั้งโต๊ะ ทั้ง PC และ Macintosh

   Key Benefits :

>>
Connects to all widely used DV and analog video equipment
>>
Compatible with Windows and Mac OS DV editing systems
>>
Compatible with leading editing and DVD authoring applications including
Canopus EDIUS, Canopus Let's EDIT, Final Cut Pro?, Adobe? Premiere? Pro, Vegas?, iLife?,
Ulead MediaStudio? Pro, and Windows Movie Maker
>>
Audio-only conversion
>>
No need to install drivers or any software applications
>>
Powered by IEEE 1394 FireWire connector*
>>
NTSC and PAL compatible
>>
Color bar reference signal generator
* Using the 4-pin IEEE 1394 FireWire connector requires a power adapter
(sold separately)
   Technical Specifications :
Video Formats*
>>
NTSC: 720x480 @ 29.97fps
>>
PAL: 720x576 @ 25fps
* ADVC110 also accepts SECAM video (input only)

Audio Formats
>>
2-channel 48kHz 16-bit
>>
2-channel 32kHz 12-bit

Digital Video Input/Output
>>
1 x 4-pin S100 FireWire (100Mbps
>>
1 x 6-pin S100 FireWire (100Mbps)

Analog Video Input
>>
1 x S-Video (4-pin miniDIN)
>>
1 x composite (RCA)

Analog Video Output
>>
1 x S-Video (4-pin miniDIN)
>>
1 x composite (RCA)

Analog Audio Input (unbalanced)
>>
1 x stereo (RCA)

Analog Audio Output (unbalanced)
>>
1 x stereo (RCA)

Power Source
>>
IEEE 1394 bus powered or DC5V from EIAJ#2 DC jack

Power Usage
>>
4.5 W
   
* Using the 4-pin IEEE 1394 FireWire connector require a power adapter (sold) separately)
 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       บริษัท Lofty จำกัด
             โทร. 0-2559-0190-5  โทรสาร. 0-2559-0855  และ
       บริษัท Loft-shop จำกัด
             โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975