ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


  • Review
  • Brochure
ADVC 1000
         อุปกรณ์แปลงสัญญาณ DV ระดับมืออาชีพ สำหรับแปลงสัญญาณ DV ไปเป็นสัญญาณแบบ SDI และจาก SDI ไปเป็น DV รองรับทั้ง NTSC และ PAL สามารถใช้ได้ทั้ง PC และ Macintosh

   Key Benefits :

>>
Canopus 's proprietary DV technologies provide the best picture quality preservation
>>
SDI and DV I/O - Digital audio I/O ( AES/EBU) – Reference input
>>
Analog video and unbalanced audio output (for monitor preview)
>>
Quick configuration using front panel controls
>>
Front LCD panel for status and settings display
>>
9-pin serial port (AV/C-RS422 command convert function)
>>
Solid half 19-inch rack mount design
>>
NTSC and PAL compatible
>>
Windows and Mac OS compatible
   Technical Specifications :
Digital Video Input/Output (DV)
>>
1 x 4-pin FireWire
>>
1 x 6-pin FireWire

Digital Video Input (SDI)
>>
2 x BNC (SDI and Active Through, SMPTE 259M-C)

Digital Video Output (SDI)
>>
2 x BNC (SDI, SMPTE 259M-C)

Analog Video Output (For monitoring)
>>
1 x S - Video (4-pin miniDIN)
>>
1 x composite video (RCA)

Digital Audio Input
SDI
>>
Embedded audio (SMPTE 272M-A, 20-bit/48kHz, locked)
>>
4-channel input support
For SDI - DV (2ch): ch1/2 or ch3/4 (choose either)
For SDI - DV (4ch): converts ch1~ch4 to
               32kHz/12-bit/ch1~ch4
AES/EBU
>>
2 x BNC (channel 1/2, channel 3/4)
>>
32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16-bit, 20-bit, 24-bit unlocked/locked
DV
>>
32kHz, 44.1kHz, 48KHz, 16bit, 2-channel unlocked/locked
>>
32kHz, 12-bit, 4-channel unlocked/locked

Digital Audio Output
SDI
>>
Embedded audio (SMPTE 272M-A, 20bit/48kHz, locked)
>>
4-channel output support
For DV (48kHz/2-channel) - SDI conversion, a copy of channel 1/2 is output to channel 3/4
AES/EBU
>>
2 x BNC (channel 1/2, channel 3/4)
>>
48kHz (locked) or AES input through
DV
>>
48kHz, 16-bit, 2-channel locked
>>
32kHz, 12-bit, 4-channel locked

Analog Audio Output (for Monitoring)
>>
2 x RCA (unbalanced)
Select output channel: channel 1/2, channel 3/, channel 1+3/2+4 mix or
1+2+3+4 mix

Timecode
>>
1 x BNC LTC input
>>
1 x BNC LTC output
>>
VITC input (decoded from SDI input)
>>
VITC output (encoded in SDI output, line selection available)

REF In
>>
2 x BNC B.B. input (input and loop thru, automatic 75 Ohm ON/OFF)
>>
SDI output available by REF sync

Device Control
>>
1 x D-SUB 9-pin (female) RS422A
AV/C - RS422A command conversion feature

Power

>>
DC-12V, 1.2A (AC adapter)

Unit Dimensions

>>
Width 215mm x Depth 240mm x Height 44mm

 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       บริษัท Lofty จำกัด
             โทร. 0-2559-0190-5  โทรสาร. 0-2559-0855  และ
       บริษัท Loft-shop จำกัด
             โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975