ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 


การ์ดทั้ง 3 รุ่นเป็นการ์ดที่ใช้ในเครื่องเดโม
ไม่เคยผ่านการใช้งานหนัก ถอดเก็บรักษาไว้อย่างดี

                      1. Silver System  ประกอบด้วย
                     + Silver Board
                              + InTime Board
                              + DV Option Board
                              + 19" Breakout Box
           
                             * ตัดต่อด้วยโปรแกรม FAST Studio 2.5

                      2. Targa 3000 System  ประกอบด้วย
                              + Targa 3000 Board
                              + Breakout Box ( สภาพใหม่ 100%)

                            * ตัดต่อด้วยโปรแกรม Speed Razer 5.5

                      3. Digisuite DTV System  ประกอบด้วย
                              + Digisuite DTV Board ( สภาพใหม่ 100%)
                              + Cable Spliter

                           * ตัดต่อด้วยโปรแกรม Speed Razer 5.5

                                                                 
สนใจติดต่อขอซื้อเฉพาะการ์ด หรือให้จัดเป็นชุดสำเร็จได้ที่
บริษัท ลอฟตี้ จำกัด
โทร 02-559-0190-5