ตารางอบรม ประจำปี 2566
กันยายน 2566
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2566
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2566
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2566
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


PHASE 88 Rack
     อีกก้าวสู่มืออาชีพด้วย PHASE88 Rack กล่องรับ-ส่ง และควบคุมสัญญาณ แบบติดตั้งภายนอก ขนาด 19 นิ้ว  10 ช่อง สัญญาณเสียงแบบแอนะล็อกและดิจิทัล คุณภาพ 24 บิต 96 กิโลเฮรตซ์ รองรับทั้ง PC และ MAC

   Key Features :

>>
10 Channel audio system, analog & digital
>>
2 seperate MIDI interfaces
>>
24 Bit/96 kHz audio resolution for each channel
>>
Alternative Firewire or PCI interfaces
>>
Multiplatform (MAC & PC)
   
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด
           โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855  และ  
     บริษัท Loft-shop จำกัด
           โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975