ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


ADVC 500
         อุปกรณ์แปลงสัญญาณ DV ระดับมืออาชีพ ออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์บรอดคาสต์ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล และจากดิจิทัลไปเป็นแอนะล็อก ความกว้าง 19" สนับสนุนสัญญาณแอนะล็อกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Component, Composite, S-Video, Audio แบบ Balance และ Unbalance

   Key Benefits :

>>
Connects to all video cameras, decks and editing systems
>>
Converts consumer and professional analog video formats to DV and back in one simple step
>>
Compatible with leading editing and DVD authoring applications including Canopus EDIUS, Canopus Let's EDIT, Vegas?, Final Cut Pro?, Avid Xpress? DV, Adobe? Premiere? Pro, iLife? ‘04, Ulead MediaStudio? Pro, Windows Movie Maker and more
>>
Composite, S-Video and YUV component video I/O
>>
Balanced and unbalanced audio I/O
>>
19-inch rackmount breakout box
>>
NTSC and PAL compatible
>>
Award-winning DV codec technology
   Technical Specifications :
Video Formats*
>>
NTSC: 720x480 @ 29.97fps
>>
PAL: 720x576 @ 25fps
*ADVC500 also accepts SECAM video (input only)

Audio Formats
>>
2-channel 48kHz 16-bit
>>
2-channel 32kHz 16-bit, 12-bit (input for two channels only)

Digital Video Input/Output
>>
1 x 4-pin FireWire
>>
1 x 6-pin FireWire

Analog Video Input
>>
1 x Y (BNC)
>>
1 x B-Y (BNC)
>>
1 x R-Y (BNC)
>>
1 x S-Video (4-pin miniDIN)
>>
1 x composite (RCA)

Analog Video Output
>>
1 x Y (BNC)
>>
1 x B-Y (BNC)
>>
1 x R-Y (BNC)
>>
1 x S-Video (4-pin miniDIN)
>>
1 x composite (RCA)

Analog Audio Input (balanced)
>>
XLR-3-31 (female) (1-gnd 2-hot 3-cold)

Analog Audio Output (balanced)
>>
XLR-3-32 (male) (1-gnd 2-hot 3-cold)

Analog Audio Input (unbalanced)

>>
1 x stereo (RCA)

Analog Audio Output (unbalanced)

>>
1 x stereo (RCA)

Peak Meters
>>
48dB to 0dB(FS) display
>>
17dB to 0dB(FS) peak hold

Analog Input
>>
2 x Rotary dial adjustment

Front Panel Switches
>>
Mode switch
>>
Input line switch
>>
Input audio select
>>
Audio sampling rate select

Back Panel Switches
>>
PHY speed
>>
Update mode
>>
Locked audio mode
>>
Audio mixing
>>
Video format
>>
NTSC setup level

 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       บริษัท Lofty จำกัด
             โทร. 0-2559-0190-5  โทรสาร. 0-2559-0855  และ
       บริษัท Loft-shop จำกัด
             โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975