ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


Aureon 7.1 Space
         เหนือกว่าด้วยเสียงรอบทิศ 8 ลำโพง 4G sound 24bit/192Kh คำวิจารณ์ของ Sergey Samarin จาก Xbit Laboratoris การ์ดของ Creative ยืนยันแล้วว่า Aureon 7.1 Space ให้คุณภาพที่เหนือกว่า Audigy 2 ในทุกการทดสอบ

   Key Features :

>>
Digital optical output, 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz (TOS link)
>>
Digital input, optical, 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz (TOS link)
>>
4 Line Outs, stereo (3.5 mm) 24 Bit / 192 kHz
>>
Line In, stereo (3.5 mm) 24 Bit / 96 kHz
>>
Microphone In, mono (3.5 mm) 24 Bit / 96 kHz
>>
Individual level controls for all audio sources
   
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด
           โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855  และ  
     บริษัท Loft-shop จำกัด
           โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975