ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


EDIUS 5.1 -- now EDIUS 6.0
         ซอฟต์แวร์ตัดต่อนอนลิเนียรจากค่าย Canopus รองรับการทำงานแบบมัลติฟอร์แมต มัลติเลเยอร์ บนไทม์ไลน์เดียวกันได้แบบเรียลไทม์ สนับสนุนทั้งการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตไฟร์ไวร์และการ์ดจากค่าย Canopus

   Key Features EDIUS 5.1:

>>
Edit any mix of SD and HD resolution video content together in real time
>>
Work with many different native video formats, including DV, HDV, AVCHD, uncompressed, and more
>>
New GPU-accelerated 3D transitions
>>
Fast, flexible user interface, including unlimited video, audio, title, and graphics tracks
>>
Real-time editing and conversion of different HD/SD aspect ratios, such as 16:9 and 4:3
>>
Real-time editing and conversion of different frame rates, such as 60i, 50i, and 24p
>>
Real-time editing and conversion of different resolutions, such as 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, and 720x480
>>
Real-time HD/SD effects, keyers, transitions, and titles
>>
Supports newer file-based formats, including Infinity JPEG 2000, XDCAM and XDCAM EX, P2 (DVCPRO and AVC-Intra), and GFCAM
>>
Real-time, render-free DV output directly from the timeline
>>
Multi-camera editing of up to eight different sources simultaneously
>>
Nested timeline sequences
>>
High-speed SD and HDV MPEG-2 timeline export, built for dual-core CPU technology
>>
High-quality, multi-format video exporting to Infinity JPEG 2000, MPEG-2, AVCHD, AVC-Intra, and more
>>
Direct-to-DVD timeline export
>>
High value software bundle includes filters, effects, image stabilization, titling, VST audio plug-ins, and DVD and Blu-ray authoring
>>
Compatible with Windows? XP and Windows Vista

   EDIUS 5.1 Specifications:

Package Contents:
>>
EDIUS v5 software installation disc set (DVD-ROM)
>>
EDIUS USB dongle
>>
EDIUS QuickStart guide
Bundled Software:
>>
NewBlue video filters: Art Effects, Film Effects and Motion Effects
>>
ProDAD video effects and image stabilization: VitaScene and Mercalli Expert
>>
iZotope VST audio plug-ins: Audio Effects Suite, AudioRestore, AGC and Mastering Effects Suite
>>
Corel DVD and Blu-ray authoring: DVD MovieFactory
>>
Inscriber titling: TitleMotion Pro for EDIUS
>>
Artbeats SD and HD stock footage and graphics

Technical Specifications:
Supported Project Formats

>>
1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p
>>
1440 x 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 25p over 50i, 24p, 23.98p
>>
1280 x 1080/59.94i, 29.97p over 59.94i, 23.98 over 59.94i, 23.98pA over 59.94i
>>
1280 x 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
>>
960 x 720/59.94p, 50p, 50p over 60p, 29.97p over 59.94p, 25p over 50p, 25p over 60p, 24p over 60p, 23.98p over 59.94p
>>
720 x 576/50p 4:3, 50p 16:9, 50i 4:3, 50i 16:9, 25p 16:9, 25p over 50i 4:3, 25p over 50i 16:9
>>
720 x 486/59.94i 4:3, 59.94i 16:9
>>
720 x 480/59.94p 16:9, 59.94i 4:3, 59.94i 16:9, 29.97p over 59.94i 4:3, 29.97p over 59.94i 16:9, 23.98p over 59.94i 4:3, 23.98p over 59.94i 16:9, 23.98pA over 59.94i 4:3, 23.98pA over 59.94i 16:9

Supported Video Formats

>>
Canopus DV , Canopus HQ , Canopus Lossless
>>
Infinity JPEG 2000
>>
3GPP
>>
AVCHD , AVC-Intra
>>
DirectShow video*
>>
DV25 , DVCPRO 50 (including P2) , DVCPRO HD (including VariCam, P2)
>>
GFCAM
>>
H.246 TS*
>>
MPEG-1 (system or elementary** stream)
>>
MPEG-2 (program or elementary** stream)
>>
MPEG-2 (HDV)
>>
MXF*
>>
QuickTime*
>>
Uncompressed (AVI)
>>
XDCAM (SD and HD) , XDCAM EX
>>
Windows Media Video
* Not all streams are supported. May require additional third-party decoders, not supplied with the software.
** Import only.
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด
           โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855  และ  
     บริษัท Loft-shop จำกัด
           โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975