ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


  • Review
  • Brochure
Shuttle Pro
         อุปกรณ์เสริมแบบ Multi-botton Jog & Shuttle สำหรับการตัดต่อแบบมืออาชีพ   อำนวยความสะดวกในการตัดต่อ  ช่วยให้การตัดต่อของคุณรวดเร็วขึ้น ใช้ได้ืทั้ง PC และ Macintosh

   Key Features :

>>
15 ปุ่มคำสั่ง
>>
ควบคุมการทำงานได้ทุกโปรแกรม
>>
เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB
>>
ใช้ได้ทั้ง MAC และ PC
>>
ควบคุมการทำงานได้ทุกโปรแกรม :

Audio :
Acid, Cool Edit Pro, Cubase/SX, Digital Performance, Logic Audio, Nuendo, Protools, Screenblast, SONAR, Sound Forge, Wavelab

Compositing :
After Effects, Boris FX, Boris Grafitti, Boris RED, Commotion DV, Commotion Pro, Director, Speed Razor

Video :
844x, Blade, DVRex RT/Pro, DVStorm, Edition, Final Cut Pro, iFinish, iMovie, Media 100i, Media Composer, Media Studio Pro, Adobe Premiere, Studio 8, TEPX, Vegus Video, Video Studio,Express DV

Games :
UnReal Tourment

Design :
Flash, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress

Animation/3D :
Lightwave 3D

Other :
Acrobat Reader, CD & DVD Players, Excel, Internet Explorer, Netscape, Outlook, Powerpoint, QuickTime, Word

and many more...
   
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด
           โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855  และ  
     บริษัท Loft-shop จำกัด
           โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975