ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


  • Review
  • Brochure
Procoder
         ซอฟต์แวร์แปลงไฟล์อัจฉริยะ ที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วทั่วเมือง  ในความง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแปลงจาก HD เป็น SD, MPEG, DivX, Window Media 9 และ QuickTime

   Advanced Features :

>>
Aspect ratio conversion
>>
Frame rate interpolation and conversion
>>
Automatic adaptive deinterlacing
>>
NTSC/PAL conversion
>>
3:2 pulldown
>>
Multi-pass VBR processing
>>
Full HD support for MPEG and Windows Media
>>
VOB file and DVD-Video image creation with chapter points
>>
Save droplets for quick, drag-and-drop conversion
>>
Job queuing manager with priority functions
>>
Separate audio import/export options including multiplexing
>>
Export plug-in for Canopus EDIUS and Adobe Premiere Pro (includes DVD-Video image export options)
>>
Multiprocessor and Hyper-Threading support for faster encoding
>>
Multiple colorspace support – including YUV, RGB
>>
Full license of DivX Pro included

 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด
           โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855  และ  
     บริษัท Loft-shop จำกัด
           โทร. 0-2251-2231, 0-2255-7702, 0-2252-2975