ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


MediaEdge2
    Video Server ยอดอัจฉริยะ สนับสนุนทั้งระบบ Video-on-demand, Live Streaming และ Scheduled Video

   Specifications MediaEdge-STB2 :

Video Decoder
>>
MPEG-2 : MP@ML, 2Mbps-15Mbps, Full-D1, Half-S1, SIF
>>
MPEG-1 : 1Mbps-1.8Mbps SIF
>>
MPEG-4 : Advanced/Simple Profile (GMC, QPEL not supported) 1Mbps-15Mbps
Audio Decoder
>>
MPEG layer I, layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC
Analog Video Output
>>
1 x S-Video (4 pin mini DIN)
>>
1 x composite (RCA)
Analog Audio Output
  MediaEdge- STB2
1 x unbalanced stereo (RCA)
1 x SPDIF coaxial
Network
>>
100Base-TX full duplex (RJ-45)
Serial Port
>>
RS-232 (D-Sub 9 pin)
   
  MediaEdge Server Software : MediaEdge-SVS2
Minimum System Requirements
>>
Intel Pentium III 1GHz CPU or faster
>>
128MB RAM (256MB or more recommended)
>>
Windows 2000 Server (requires Service Pack 4 or later) or Window 2003 Server
>>
4GB or more hard disk space (Storage OS and applications)
>>
4GB or more hard disk space (Database)
>>
18GB or more hard disk space (Dependent on amount of video)
>>
Graphics card with hardware-based DirectDraw overlay and 24-bit color display at a 1024x768 resolution
>>
One free USB port (1.1 or higher)
>>
100Base-TX Ethernet adapter Technical Specifications
Transfer Protocal
>>
RTP, RTSP
Supported Video Formats
>>
MPEG-2 program stream
>>
MPEG-1 system stream
>>
MPEG-4 MP4 ISO stream
   
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855