ตารางอบรม ประจำปี 2564
กันยายน 2564
  ไม่มีการอบรม
   
   

ตุลาคม 2564
  ไม่มีการอบรม
   

พฤศจิกายน 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   
   

ธันวาคม 2564
  กำลังจัดทำตาราง
   
   

* วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
** กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน


www.lofty.co.th

   Home
   Products / Prices
   Service  & Classified
   Support
   Training Course
   White Paper
   Contact Us & Map    Editing Card :

       + EDIUS SP for HDV
       + EDIUS NX for HDV
       + DVStrom XA plus


    Network :

       + MediaEdge2
       + FireNEX 800


    SoundCard Terratec :

       + Aureon 7.1 Space
       + Aureon 7.1 FireWire
       + DMX 6 fire
       + PHASE 88
       + PHASS 88 Rack


    Advance Converter :

       + ADVC 110
       + ADVC 500
       + ADVC 1000
       + ACEDVio


    Portable Multimedia :   

       + iZak


    IEEE 1394 :

       + FireBridge 800
       + QuickStream DV
       + Pyro 2.5" Drive Kit


    Softwares :

       + EDIUS
       + Procoder


    Accessories :

       + EDIUS keyboard
       + Shuttle Pro
       + Shuttle Xpress
       + เครื่องกรอเทป MiniDV    Demo :

       + Silver
       + Targa 3000
       + Digisuite DTV

 
<< Products >>


Newnex : FireNEX800
    Optical Repeater ที่ผสมผสานความเป็น 1394b และ Optical เข้าด้วยกัน สามารถรับ-ส่งสัญญาณ ทั้งแบบผ่านทางสาย optical fiber ได้ไกลถึง 1,000 เมตร หรือเลือกใช้สายตามมาตรฐาน IEEE1394b ได้ถึง 2 ช่องสัญญาณ

   Specifications :

>>
Compliant with IEEE 1394b and IEEE 1394a-2000 specification
>>
Full duplex data rate at 100/200/400/800 Mbps
>>
MMF GOF connection for high-speed optical interface
>>
Laser Class 1 Safety compliant
>>
One optical port with LC connector
>>
Two 9-pin IEEE 1394 bilingual Copper Ports for Plug and Play support
>>
Reach up to 1000 meters with FireNEX800 (MMF GOF 50/125 um fiber)
>>
Power Adapter : AC Input 100V~240V, 25W, 50/60Hz.
DC Output 12V, 1A
>>
Size : 80 x 68 x 27 mm
>>
Weight : 190 g
>>
Power Consumption : 3 Watts
   
  System Requirements :
>>
PC or MAC with IEEE 1394 host controller card installed
>>
64 MB RAM Minimum (128 MB RAM is recommended)
>>
Windows 98 SE or MAC OS 9 aand later
   
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     บริษัท Lofty จำกัด โทร. 0-2559-0190-5 โทรสาร. 0-2559-0855